Concrete afspraken

  • Bij nieuwe gebruikers wordt steeds een contract afgesloten tussen de gebruiker en GCKB.  Een model hiervan vindt u alvast op deze webpagina. De gebruiker zorgt er ook voor dat al haar trainers op de hoogte zijn van alle afspraken en het intern reglement van GCKB.
  • De gebruiker vraagt toegangsbadges aan voor de trainers.  Voor deze toegangsbadges wordt een waarborg van 15 euro/stuk aangerekend.  Deze waarborg krijgt de gebruiker terug na inleveren van de badges bij het beëindigen van het contract.
  • Bij een eerste gebruik van de zaal voorziet GCKB een introductie om de nieuwe trainers wegwijs te maken in het intern reglement, het veilig en juist gebruik van de verschillende toestellen, het gebruik van de toegangsbadges en het inbraakalarm. 
  • Bij het aanvragen van reservaties dient u met volgende elementen rekening te houden 
  • Enkel volledige zaaldelen kunnen gehuurd worden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door GCKB)
  • Bij het huren van een zaal of zaaldeel is steeds een kleedkamer (zonder douches) inbegrepen
  • Indien douchemogelijkheid vereist is, dient dit apart te worden aangevraagd bij GCKB.  Dit zal ook apart worden aangerekend.
  • Huren is enkel mogelijk voor een periode van minimaal 1 uur met uitbreiding per 0,5 uur en te starten op het volle of het halve uur
  • Springuren (niet-verhuurde uren) minder dan 1 uur voor eenzelfde zaaldeel door dezelfde gebruiker zijn niet mogelijk (m.a.w. pauzes van minder dan 1 uur worden verrekend aan het normale verhuurtarief)
  • Bij verhuur van sportkampen, events, eenmalige gebruiken, etc kan een voorschot van 30% op het totale gereserveerde bedrag worden toegerekend bij reservatie.  Dit bedrag is niet recupereerbaar bij eventuele afzegging.

Tarificatie op eenvoudige vraag te bekomen via reservaties@gckb.be

menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x